KHÔNG GIAN SINH HOẠT CHUNG

KHÔNG GIAN SINH HOẠT CHUNG

– Có thể là một không gian độc lập, là một phòng riêng biệt hay có thể là không gian đa năng kết hợp của những không gian lại với nhau tùy theo thiết kế đặc thù của ngôi nhà. Nhưng với xu hướng kiến trúc hiện nay, Phòng Sinh Hoạt Chung là không gian […]

Read more
  • 1
  • 2