Đối với trường hợp đã đăng ký các gói dịch vụ tư vấn, khách hàng có thể đề xuất thay đổi ngày giờ, địa điểm và huỷ bỏ cuộc hẹn trước 24h và không được thay đổi quá 3 lần.

Sau khi giao dịch diễn ra thành công (tức là đã thanh toán với Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng Omny Việt Nam), khách hàng có thể thay đổi thông tin, sau khi chúng tôi hỗ trợ về việc này, khách hàng sẽ phải tự chịu trách nhiệm về các thay đổi của mình. Các yêu cầu hỗ trợ, xin gửi về lethingocoanh76@gmail.com

Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng Omny Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm và hoàn tiền cho khách hàng trong trường hợp sau: Khách hàng không nhận được đúng gói dịch vụ theo yêu cầu hoặc chúng tôi không làm đúng yêu cầu trong gói dịch vụ sau khi đã thanh toán theo Hợp đồng.

Tuy vậy, Công ty Cổ phần Kiến trúc xây dựng Omny Việt Nam vẫn khuyến khích các khách hàng cần tìm hiểu kỹ về Công ty trước khi tiến hành giao dịch. Các giao dịch cần thực hiện theo trình tự và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Leave a Comment

Your email address will not be published.