KHÔNG GIAN SINH HOẠT CHUNG

KHÔNG GIAN SINH HOẠT CHUNG

– Có thể là một không gian độc lập, là một phòng riêng biệt hay có thể là không gian đa năng kết hợp của những không gian lại với nhau tùy theo thiết kế đặc thù của ngôi nhà. Nhưng với xu hướng kiến trúc hiện nay, Phòng Sinh Hoạt Chung là không gian thường được lựa chọn thiết kế theo xu hướng “không gian mở”.
– Hãy cùng hòa mình vào những “không gian mở” của khu vực Sinh Hoạt Chung mà công ty Omny thiết kế và xây dựng để cảm nhận rỏ hơn xu hướng kiến trúc hiện đại cho một không gian đặc thù nhé cả nhà!