XIN PHÉP, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÚNG  GIẤY PHÉP ĐƯỢC CẤP ĐỂ CÓ THỂ HOÀN CÔNG NHÀ

XIN PHÉP, THIẾT KẾ, XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÚNG GIẤY PHÉP ĐƯỢC CẤP ĐỂ CÓ THỂ HOÀN CÔNG NHÀ

– Nỗi băn khoăn và vướng mắc của nhiều gia chủ trước và sau khi xây dựng là xin phép, thiết kế và xây dựng thế nào cho đúng như giấy phép được cấp để có thể hoàn công công trình để đảm bảo giá trị đầu tư xây dựng.
– Để đảm bảo có thể hoàn công được công trình, chúng ta cần phải tuân thủ triệt để những vấn đề sau:
1. Phải có giấy phép xây dựng.
2. Nếu có thiết kế thì thiết kế phải tuân thủ tuyệt đối theo nội dung giấy phép xây dựng được cấp. (Phải đảm bảo bảng vẽ xin phép xây dựng và bảng vẽ thiết kế không được khác nhau về các nội dung cơ bản như: Diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, khoảng lùi, chỉ giới, chiều cao, ban công,..)
3. Trong quá trình xây dựng phải đảm bảo các chi tiết hoàn thiện không sai khác so với giấy phép (đặc biệt là các chi tiết dự trù để hoàn thiện sau khi xây tô, ốp lát như mặt tiền, cao độ)
4. Đảm bảo và tập hợp đủ các biên bản kiểm tra, xác nhận của từng giai đoạn của các cơ quan ban nghành quản lý.
5. Sau khi hoàn thành xây dựng: Phải có hóa đơn VAT của đơn vị xây dựng, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.
6.Thông báo công trình hoàn thành với cơ quan chứ năng để tiến hành làm hồ sơ hiện trạng, đo đạc và kiểm tra công trình.
…..Nếu các công tác và giai đoạn trên được đảm bảo cẩn thận trong quá trình thiết kế, xin phép, xây dựng, có kiểm tra đầy đủ thì quá trình hoàn công sẽ diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.
….. Chúc các gia chủ của Omny Việt Nam gặp nhiều thuận lợi trong quá trình xây dựng ngôi nhà mơ ước của mình!